Gradele de comparatie ale adjectivelor in limba germana

Pentru resursele audio, click pe simbolul ">" inserat in continut!

Gradele de Comparatie ale adjectivelor in limba germana (Declinari)
Steigerung der Adjektive 

Există trei grade de comparație : pozitiv (die Grundstufe), comparativ (die Vergleichsstufe), superlativ (die Höchststufe).

La comparativ adjectivele primesc terminația „–er“ , la superlativ înaintea adjectivului stă prepozitia „am“ și primește terminația „-sten“. 


Exemple:

PozitivComparativSuperlativ
hochhöheram höchsten
kleinkleineram kleinsten
schönschöneram schönsten
Traducere:
> hoch = înalt
> höher = mai înalt
> am höchsten = cel mai înalt

> klein = mic
> kleiner = mai mic
> am kleinsten = cel mai mic

> schön = frumos
> schöner = mai frumos
> am schönsten = cel mai frumos

Observație: Gradul superlativ poate fi lipsit de prepozitia ”am” si terminatia ”-n” din ”-sten” atunci când este precedat de un articol.
Exemplu:
> Der Mount Everest is der höchste Berg der Erde. (Muntele Everest este cel mai înalt munte de pe Pământ.)

Alte exemple:
PozitivComparativSuperlativ
jungjüngeram jüngsten
altälteram ältesten
großgrößeram größesten

Traducere:

> jung = tânăr
> jünger = mai tânăr
> am jüngsten = cel mai tânăr

> alt = bătrân
> älter = mai bătrân
> am ältesten = cel mai bătrân

> groß = mare
> größer = mai mare
> am größesten = cel mai mare

Observație:
După cum ați observat adjectivele scurte care au în conponență: „a“, „o“ sau „u“ primesc la comparativ și la superlativ Umlaut (a devine ä, o devine ö și u devine ü).

Adjectivele care se termină în: „-t“, „-d“, „-tz“, „-z“, „-s“, „-sch“, „-ß“ primesc la superlativ terminația „-esten“. 
Exemple:
PozitivComparativSuperlativ
wildwilderam wildesten
altälteram ältesten
kaltkälteram kältesten
Traducere:
> wild = sălbatic
> wilder = mai sălbatic
> am wildesten = cel mai sălbatic

> alt = bătrân
> älter = mai bătrân
> am ältesten = cel mai bătrân

> kalt = rece
> kälter = mai rece
> am kältesten = cel mai rece

Observație:
În cazul adjectivelor care se termină în: „-el“, sau „-er“, la comparativ se omite „-e-“. 
Exemple:
PozitivComparativSuperlativ
dunkeldunkleram dunkelsten
teuerteureram teuersten
sauersaureram sauersten
Traducere:
> dunkel = întunecat
> teuer = scump
> sauer = acru